Каде што
едноставноста
се среќава со
смелоста

Каде што едноставноста се среќава со смелоста